Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Alkometer.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Działalność ta jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dalej nazywanych Klientem lub Kupującym.

3. Sprzedający:

(Punkt Stacjonarny sprzedaży/ Kalibracja)

  • Alkometer Tomasz Data
  • ul. Milskiego 1 lok 28 (piętro I)
  • 80-809 Gdańsk
  • sklep@alkometer.pl
  • tel: 502 817 730

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00 - 16:00

sob: 9:00 - 12:00

Kontakt telefoniczny 8:00 - 20:00

( Dane Firmy do Faktury VAT)

  • Alkometer Tomasz Data
  • ul. Jerzego Świrskiego 11B/4
  • 80-180 Gdańsk
  • sklep@alkometer.pl
  • NIP: 845-180-57-09

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

8. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

9. Sklep ma prawo wysyłania materiałów promocyjnych po wczesniej zgodzie klienta.

10. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz prawo do bycia zapomnianym.

11. W wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt: sklep@alkometer.pl

II. Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia może przyspieszyć jego realizację. 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

III. Płatność

Klient za zamówiony towar może zapłacić na kilka sposobów:

1. Gotówka

2. Przelew

3. Pobranie

4. Płatność kartą

Alkometer Tomasz Data

ul. Jerzego Świrskiego 11B/4

80-180 Gdańsk

ING BANK ŚLĄSKI 56 1050 1764 1000 0092 1026 0015

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Wysyłka

1. Dostawa (wysyłka) realizowana jest w przeciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia lub zaksięgowanie wpłaty na naszym rachunku.

2. W przypadku braku towaru na magazynie lub potrzeby wyrabiania dodatkowych dokumentów (np. świadectwa wzorcowania) termin wysyłki ustalany jest indywidualnie.

3. Produkty wysyłamy zgodnie z wybraną w formularzu formą wysyłki lub na podstawie późniejszych ustaleń.

4. Koszt transportu uzależnione są od rodzaju wybranej formy płatności oraz wagi towaru.

V. Gwarancja

1. Zakupione produkty posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora najczęściej 24-miesiączną i w większości są objęte serwisem. W przypadku uszkodzenia należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na karcie gwarancyjnej lub skontaktować się z nami.

2. Reklamacje należy wysyłać bez pobrania.

3. Dowodem uprawniającym do reklamowania zakupionego towaru jest kopia faktury, paragonu, lub innego dowodu zakupu wraz z wypełnionym dokumentem zwrotu towaru.

4. W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

5. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez Sklep.

6. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

7. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.

9. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna.

10. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

12. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu.

13. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin uznania reklamacji może ulec wydłużeniu o 30 dni roboczych.

14. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

15. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem wysłania pisemnego zgłoszenia uszkodzenia wraz z towarem.

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Alkometer Tomasz Data ul. Milskiego 1/28 80-809 Gdańsk, sklep@alkometer.pl, tel 502 817 730) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Bez uszczerbku dla Państwa ustawowych praw, w celu uproszczenia zwrotu towaru udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnych etykiet zwrotnych. Etykiety zwrotne są dołączane do przesyłki. Przesyłkę zwrotną można nadać w punktach danego partnera na terenie Polski.

Wyjątki od ustawowego prawa odstąpienia


Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

VII. Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników na stronie www.alkometer.pl (Serwis)
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Alkometer Tomasz Data z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jerzego Świrskiego 11B/4 80-180 Gdańsk NIP 845-180-57-09 REGON 361360629
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.,
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez gromadzenie plików “cookies” .
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia zamówienia
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11.W razie wątpliwości zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt e-mail sklep@alkometer.pl